12 januari 2021

Informatie over de registratie van vaccinatiegegevens in het EPD

Een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen starten met vaccineren van patiënten in verpleeghuizen is dat vaccinatiegegevens goed kunnen worden geregistreerd in het  Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de specialist ouderengeneeskunde. De vaccinatie-registratie verloopt in de verpleeghuizen via het daar gebruikelijke EPD en niet via het EVS. In dit bericht informeren wij u over deze keuze en de huidige stand van zaken.

Vaccinatiegegevens in het EPD

Het RIVM heeft de specificaties van de registratie begin december – i.s.m. ActiZ, Verenso en GeriMedica- gedeeld met de softwareleveranciers in de VVT. Daarbij is ervoor gekozen om de vaccinatiegegevens toe te voegen aan het EPD van de arts. De arts (in dit geval de specialist ouderengeneeskunde) is immers verantwoordelijk voor de vaccinatie en een goede registratie van de gegevens van de patiënt voor wie zij behandelend arts zijn. Bovendien volgt deze aanpak de reguliere werkwijze rond het vastleggen van vaccinatiegegevens.

Op deze manier is het tevens mogelijk om gegevens uit de COVID-19-registratie, naast de vaccinatie-gegevens te leggen. Specialisten ouderengeneeskunde en zorgorganisaties kunnen zo goed monitoren of cliënten ook na vaccinatie mogelijk nog klachten ontwikkelen die gelieerd zijn aan COVID-19.

De registratie in verpleeghuizen loopt daarmee niet via het EVS. In de gehandicaptensector wordt wel aangeleverd via het EVS. Hierdoor is mogelijk verwarring ontstaan. Voor de VVT ligt deze keuze echter niet meer open.

Registratie is een voorwaarde voor vaccinatie

Een aantal leveranciers, waaronder Ysis van GeriMedica, Ons van Nedap en PluriformZorg van Adapcare hebben de registratie inmiddels gereed. PinkRoccade zorgt ervoor dat de registratie in mijnCaress eind deze week beschikbaar is. Werkt u als specialist ouderengeneeskunde of zorgorganisatie met een andere leverancier? Gaat u dan goed na of u de gegevens volgens de specificaties van het RIVM in het EPD kunt vastleggen. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen beginnen met het vaccineren van cliënten.

Aanlevering van gegevens aan het RIVM

Zoals u ook kunt lezen in de informatiebrieven aan cliënten en wettelijk vertegenwoordigers, ontvangt het RIVM graag een selectie van de vaccinatiegegevens op persoonsniveau. In het EPD is ingebouwd of cliënten/vertegenwoordigers hiervoor toestemming hebben gegeven. Het is belangrijk dat u als specialist ouderengeneeskunde invult of toestemming is gegeven. Uw EPD-leverancier zorgt er dan voor dat de juiste gegevens aan het RIVM geleverd kunnen gaan worden.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht