10 juni 2021

Standpunt Wzd ambulant

Standpunt Wzd ambulant

Af en toe bereikt ons de vraag hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang (Wzd) in de ambulante setting. Landelijk is er nog de nodige onduidelijkheid over rolverdeling en bekostiging.

Verenso en NVAVG vinden het belangrijk dat de randvoorwaarden ook ambulant op orde zijn, zodat de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten als professional zijn werk op een verantwoorde en patiëntveilige manier kan doen en hij niet verantwoordelijk gemaakt wordt voor het ontbreken van de noodzakelijke randvoorwaarden. Mocht u regionaal toch willen starten, dan adviseren wij dat alleen te doen als:

  • dit in goede afstemming gebeurt met de huisarts en de wijkverpleegkundige;
  • de afspraken met onder meer de huisarts en de wijkverpleegkundige over de rolverdeling en benodigd toezicht op onvrijwillige zorg schriftelijk vastliggen;
  • de specialist ouderengeneeskunde/arts voor verstandelijk gehandicapten kan de rol van extern deskundige of Wzd-functionaris vervullen indien de huisarts als hoofdbehandelaar de dwangzorg constateert. De specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten vervullen niet de rol van zorgverantwoordelijke;
  • er bekostiging is geregeld voor de betrokken zorgverleners.

Ondertussen blijven we landelijk aan de overlegtafels lobbyen voor gezamenlijke afspraken over rolverdeling en bekostiging

Meer informatie Nanda Hauet of Roy Knuiman

 

Naar nieuwsoverzicht