17 november 2022

Advies nirmatrelvir/ritonavir bij COVID-19 bij bewoners in de langdurige zorg

Advies nirmatrelvir/ritonavir bij COVID-19 bij bewoners in de langdurige zorg

De expertgroep behandeladvies COVID-19 heeft zich gebogen over de vraag of er een plek is voor behandeling met nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) voor bewoners in de langdurige zorg. De expertgroep neemt het eerder uitgebrachte advies van de NHG over: behandeling met nirmatrelvir/ritonavir wordt niet aanbevolen bij patiënten met COVID-19, met uitzondering van de hieronder genoemde groep patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop.

Overweeg nirmatrelvir/ritonavir bij volwassen patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop, met klachten die ≤ 5 dagen bestaan, EN die:

 • verondersteld SARS-CoV-2-naïef zijn (ongevaccineerd en COVID-19 niet doorgemaakt) EN een sterk verhoogd risico hebben op een ernstig beloop door comorbiditeit of klinische conditie (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige cardiale of pulmonale aandoening)
  OF
 • een ernstig verminderde afweer hebben en onder behandeling zijn bij een medisch specialist, ongeacht vaccinatiestatus (bijvoorbeeld patiënten met een tekort aan afweerstoffen of na een orgaantransplantatie, zie de SWAB-FMS richtlijn; vaak zal het voorschrijven van nirmatrelvir/ritonavir bij deze groep via de behandelend specialist gaan).
 • Overleg laagdrempelig met de internist of longarts en verwijs zo nodig voor eventuele diagnostiek (naar antistoffen) en/of behandeling.
 • In verband met de vele interacties: overleg, voor de start laagdrempelig met de apotheker en/of de internist of longarts.
Praktische implicaties voor de specialist ouderengeneeskunde
 • Breng patiënten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een behandeling met nirmatrelvir/ritonavir in beeld.
 • Start de behandeling zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 dagen na begin van de klachten en onafhankelijk van de ernst van de klachten.
 • Dosering: nirmatrelvir 2 dd 300 mg tegelijkertijd met ritonavir 2 dd 100 mg gedurende 5 dagen (combinatieverpakking met per dag 1 blister).
 • Vermijd gebruik bij verminderde nierfunctie:
  • eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2: geef nirmatrelvir 2 dd 150 mg tegelijkertijd met ritonavir 2 dd 100 mg gedurende 5 dagen
  • eGFR < 30 ml/min/1,73 m2: vermijd gebruik volledig
 • Vermijd gebruik bij ernstig verminderde leverfunctie.
 • De kosten voor nirmatrelvir/ritonavir zijn hoog maar lijken te voldoen aan de criteria voor een gedeeltelijke vergoeding (90%) volgens de Beleidsregel Overige kosten van de NZA (artikel 4 Extreme kosten van zorggebonden materiaal en geneesmiddelen).

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht