9 augustus 2022

Bijeenkomst ‘Infectiepreventie en de IGJ’ op 17 oktober

Als onderdeel van het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ organiseert Verenso dit jaar een aantal online-themabijeenkomsten. De derde bijeenkomst staat in het teken van het toezicht dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt op infectiepreventie in de verpleeghuiszorg.

De bijeenkomst is op maandag 17 oktober, van 16.00 tot 17.00 uur. Meld je via deze link aan voor de bijeenkomst! Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 16 oktober.

In deze bijeenkomst spreken Galja Hendrikse-Veldman (specialist ouderengeneeskunde en coördinerend specialistisch inspecteur, IGJ) en een collega over het toezicht dat de IGJ houdt op infectiepreventie in de verpleeghuiszorg. Met haar toezicht wil de IGJ bijdragen aan een bedrijfscultuur waar infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie prioriteit krijgt. In het toetsingskader dat hiervoor gebruikt wordt, is veel aandacht voor de rol van de specialist ouderengeneeskunde op dit thema. In de Verenso-handreiking ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde’, wordt dit verder toegelicht.

De IGJ vertelt in de bijeenkomst over de bevindingen uit hun toezicht: wat gaat er goed, en wat kan er nog beter? Hierbij ligt de focus op de rol die de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie heeft.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus meld je snel aan! Accreditatie is beschikbaar voor specialisten ouderengeneeskunde (ABC1).

Meer informatie via info@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht