7 juli 2022

Een geslaagd Kennisspel!

Een geslaagd Kennisspel!

Na drie maanden is het Verenso Kennisspel tot haar einde gekomen. Als onderdeel van het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ nodigden Verenso en Redgrasp specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten uit om hun kennis rondom infectiepreventie op peil gehouden. Tijd om de eindbalans op te maken!

Een aantal statistieken

Gedurende het Kennisspel zijn door 361 deelnemers in totaal bijna 8000 vragen beantwoord. 5500 van deze vragen werden correct beantwoord. De regio’s Amsterdam e.o. en Noord-Limburg scoorden het beste, op de voet gevolgd door Zuid-Holland-Zuid. Specialisten ouderengeneeskunde scoorden iets meer vragen correct dan hun collega’s in opleiding en verpleegkundig specialisten, maar de verschillen bleven klein. Vragen over Persoonlijke Beschermingsmiddelen werden het vaakste correct beantwoord, terwijl vragen over micro-organismen als het lastigste werden ervaren. De best-scorende deelnemer heeft maar één vraag fout beantwoord, er is contact met deze winnaar opgenomen om een smakelijke prijs uit te reiken!

Hoe waardeerden deelnemers het Kennisspel?

Onder deelnemers werd een enquête verspreid om de ervaringen met het Kennisspel te peilen. Deze bleken erg positief te zijn: het Kennisspel werd gemiddeld met een 8,3 beoordeeld! En belangrijker: liefst 95% van de deelnemers gaf aan dat zijn/haar kennis opgefrist wordt door deelname. Veel deelnemers gaven aan dat de vragen hen meer bewustwording hebben gegeven rondom infectiepreventie, en het uitnodigt om verdere verdieping op te zoeken. Het laagdrempelige karakter van het spel en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk werden als positief ervaren. Als verbeterpunt werd aangegeven dat men in de toekomst graag verbreding ziet in de behandelde onderwerpen.

Wij danken alle deelnemers voor hun fanatieke deelname en enthousiaste reacties. In de toekomst hopen we een structurele vorm van het Kennisspel te kunnen introduceren, met daarin aandacht voor een breder scala aan thema’s.

Wil jij nog een ervaring over het Kennisspel delen? Of heb jij een suggestie voor de toekomst? Neem dan contact via info@verenso.nl

 

Naar nieuwsoverzicht