14 april 2022

Update over het Verenso Kennisspel Infectiepreventie

Update over het Verenso Kennisspel Infectiepreventie

In deze maand zijn er in totaal ruim 2.200 vragen beantwoord door bijna 350 deelnemers, waarvan gemiddeld 68% van de antwoorden correct is. Mooi dat veel van jullie zo fanatiek deelnemen aan het spel! Ben jij nog niet ingeschreven voor het Verenso Kennisspel? Het is nog niet te laat om je in te schrijven! Het Kennisspel loopt door tot eind juni, en inschrijven kan op elk moment via deze link. Meer informatie over het kennisspel is hier te vinden. Gebruik de vragen uit het Kennisspel ook om de discussie op de werkvloer aan te wakkeren en jullie antwoorden met elkaar te vergelijken, en maak je collega’s enthousiast om ook mee te doen met het Kennisspel!

Tot nu toe worden de meeste juiste antwoorden gegeven in de regio’s in Zeeland en Noord-Brabant, op de voet gevolgd door Randstad-Zuid. De verschillen zijn echter nog erg klein. Specialisten ouderengeneeskunde scoren nu iets beter dan hun collega’s in opleiding en verpleegkundig specialisten. Voorlopig valt op dat vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen relatief vaak correct worden beantwoord, terwijl er op het thema micro-organismen nog ruimte voor verbetering is.

Heb je vragen of opmerkingen over het Kennisspel, een suggestie voor een prikkelende vraag die we in het spel kunnen verwerken, of wil je een leuke ervaring delen? Neem contact via info@verenso.nl

In verband met de paasdagen zal er komende maandag geen Vraag van Vandaag verstuurd worden, de eerstvolgende Vraag verschijnt op donderdag 21 april in je mailbox.

Naar nieuwsoverzicht