31 juli 2023

ABC-methodiek bij probleemgedrag opgenomen in Databank Erkende Interventies

De ABC-methodiek bij probleemgedrag is opgenomen in de Databank Erkende Interventies van Vilans. De methode sluit aan bij de aanbevelingen in de richtlijn Probleemgedrag van Verenso om eerst een analyse uit te voeren, en vervolgens daarop de behandeling af te stemmen. Vilans heeft zijn besluit voor opname in de databank gebaseerd op de Cochrane review van Esme Moniz Cook (2012).

De ABC-methode is een in Amerika ontwikkelde werkwijze om goed en zorgvuldig achter de oorzaak van probleemgedrag bij dementie te komen. Met behulp van een stappenplan maak je een analyse van het gedrag. Dat geeft inzicht en aanknopingspunten voor de beste aanpak. Het ABC(s)-model ziet er als volgt uit:

  • Actie: welk gedrag vertoont de cliënt met dementie?
  • Bewegers: wat is de aanleiding voor het probleemgedrag? (Wat kunnen zoal oorzaken zijn?)
  • Consequenties: welke gevolgen heeft het gedrag? Wat gebeurt er steeds ná dit gedrag? 
  • samen: bespreek mogelijkheden voor verandering met andere betrokkenen.


Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht