21 februari 2023

Ga in gesprek over professionele inspraak: leer van voorbeelden uit de praktijk


Hoe organiseer je de inspraak van de specialist ouderengeneeskunde binnen de organisatie? In onderstaande webcast gaan we in gesprek met twee specialisten ouderengeneeskunde en twee bestuurders om te horen hoe zij inspraak met de raad van bestuur van hun organisatie hebben georganiseerd. We roepen specialisten ouderengeneeskunde op om in gesprek te gaan over hun rol en professionele inspraak.

Een specialist ouderengeneeskunde is namelijk een belangrijke gesprekspartner voor de raad van bestuur, vooral om de (medische) consequenties van beperkte middelen en bepaalde keuzes te kunnen schetsen en te zorgen voor een betere praktijkvoering van de specialist ouderengeneeskunde. Het is belangrijk dat elke VVT-organisatie een georganiseerde vorm van inspraak kent, waarbij gezamenlijk afspraken over de vorm, invulling en eventuele samenhang met andere professionele inspraak gemaakt worden. Het convenant ‘rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ en het model Professioneel statuut van Verenso kunnen specialisten ouderengeneeskunde hierbij ondersteunen.

In onderstaande afbeelding staan de kernboodschappen afkomstig uit de webcast samengevat. Gebruik jij deze tips om in gesprek te gaan over professionele inspraak?

Afbeelding1.png


Wij danken Hanneke van Dommelen en Miriam Haagh van BrabantZorg en Rachel Mak en Ton Poos van Vilente voor het delen van hun praktijkervaringen met betrekking tot inspraak tijdens dit tafelgesprek. Dit filmpje is tot stand gekomen in samenwerking met ActiZ en My-doc.   
 

Meer informatie: Elien Oosterwegel

Naar nieuwsoverzicht