10 januari 2023

Nieuwe e-learning infectiepreventie ‘Stop de besmettingsketen!’ beschikbaar

Verenso heeft een nieuwe e-learning module laten ontwikkelen bij een aantal infectiepreventierichtlijnen. Specialisten ouderengeneeskunde Astrid Beckers en Paul van Houten en medisch redacteur Marja van der Wees zijn de auteurs van deze module, met als titel ‘Stop de besmettingsketen!’. De module is ontwikkeld door Bohn Stafleu van Loghum (BSL) in opdracht van Verenso en als onderdeel van het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’.

De module is voor specialisten ouderengeneeskunde ontwikkeld en is gebaseerd op WIP-richtlijnen* die algemene infectiepreventie beschrijven (handhygiëne, persoonlijke hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen). Ook wordt de Verenso-handreiking ‘infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde’ behandeld. De studieduur van de module is circa anderhalf uur, en is voor 1,5 punt geaccrediteerd voor specialisten ouderengeneeskunde.

Indien je nog niet eerder toegang hebt verkregen tot de leeromgeving, kun je kosteloos eenmalig met een unieke activatiecode een account aanmaken. Het aanmaken van een account is nodig zodat, bij het met goed gevolg afleggen van de eindtoets, bij de e-learning accreditatiepunten automatisch worden toegekend.

Indien je al een bestaand account hebt, bijvoorbeeld omdat je één van onderstaande e-learnings eerder hebt gevolgd, dan is het aanvragen van een activatiecode niet nodig. Je kunt dan direct inloggen in de online leeromgeving en de e-learning starten.

In de leeromgeving vind je ook de in opdracht van Verenso ontwikkelde e-learnings ‘Lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen’, ‘Bijzonder resistente micro-organismen in het verpleeghuis’, ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ en ‘Wet zorg en dwang’.

Om de activatiecode en verdere uitleg over de aanmelding voor de e-learning te ontvangen, stuur je een e-mail naar richtlijnen@verenso.nl onder vermelding van ‘activatiecode e-learning’.

*de WIP-richtlijnen worden momenteel herzien door het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). De eerste updates zullen naar verwachting in de eerste helft van 2023 verschijnen. Eventuele inhoudelijke wijzigingen die hiermee gepaard gaan zullen verwerkt worden in de e-learning.

 

Naar nieuwsoverzicht