6 juli 2023

Oproep: Wat doet jouw organisatie op het gebied van infectiepreventie?

Oproep: Wat doet jouw organisatie op het gebied van infectiepreventie?

Verenso ontwikkelt als onderdeel van het SWIPE-project een handboek infectiepreventie en neemt hierin graag goede praktijkvoorbeelden mee. Dus heeft jouw organisatie duidelijke werkafspraken, reglementen of beleid omtrent infectiepreventie? Deel deze met ons en inspireer beroepsgenoten!

Wat is een geschikt scholingsbeleid omtrent infectiepreventie? En wie zit er in een infectiepreventiecommissie? Allebei relevante vragen voor het behalen van een effectieve infectiepreventie. Een document waar al deze vragen in worden beantwoord is echter momenteel nog niet beschikbaar. Daarom wordt in het kader van het programma ‘Samenwerken aan infectiepreventie’ een handboek infectiepreventie ontwikkeld. Dit doen wij in samenwerking met ActiZ, Vilans/WOL, V&VN en VHIG.

Hoe ontwikkelen we het handboek?

Het handboek wordt ontwikkeld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Denk bij praktijkvoorbeelden aan reglementen, werkafspraken en beleid omtrent infectiepreventie. Aan de hand van deze voorbeelden voeren we een brede inventarisatie uit naar de verschillende aspecten van infectiepreventie. Omdat het een brede inventarisatie betreft, zijn verschillende type documenten met afspraken over infectiepreventie gewenst. De belangrijkste en terugkerende aspecten worden gecombineerd tot een handboek infectiepreventie waar alle verpleeghuizen gebruik van kunnen maken.

Naar welke documenten zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar documenten waarin de afspraken omtrent infectiepreventie staan vastgelegd. Denk hierbij aan de volgende type documenten:

  • Een reglement of werkafspraken over de gang van zaken in de commissie voor infectiepreventie.
  • Beleid of werkafspraken over de implementatie van protocollen en procedures.
  • Protocollen of procedures van verschillende onderdelen van infectiepreventie.

Onderwerpen waar je bijvoorbeeld aan kunt denken zijn:

  • Scholingsbeleid ten aanzien van infectiepreventie.
  • Procedures rondom inrichting van schoonmaak op locatie.
  • Voorschrijfbeleid antibiotica.
Wat is het doel van het handboek?

Het handboek heeft als doel organisaties handvatten te bieden voor het opstellen van adequaat infectiepreventiebeleid en het maken van duidelijke werkafspraken. Het uiteindelijke doel is het bijdragen aan effectieve infectiepreventie door héél Nederland. We werken immers samen aan infectiepreventie! Dus, heeft jouw organisatie duidelijke werkafspraken of andere type documenten? Stuur ze op en help hiermee ook andere organisaties!

Waar kan ik de documenten naar toe sturen?

Je kunt het document verzenden naar mbertens@verenso.nl. Documenten worden enkel gebruikt als voorbeelden en worden niet gedeeld met derden. Graag vragen wij jullie documenten uiterlijk 20 juli op te sturen.

Nog vragen? Bij vragen kun je contact op nemen met Merel Bertens, projectmedewerker van het SWIPE-project. (mbertens@verenso.nl).

 

Naar nieuwsoverzicht