13 november 2023

Werk jij met een professioneel statuut?

Werk jij met een professioneel statuut?

In november 2021 is vanuit Verenso een onderzoek gedaan naar hoe de inspraak van specialisten ouderengeneeskunde in de praktijk is georganiseerd. Verenso is benieuwd in hoeverre de inspraak op dit moment is verankerd. Daarom zetten we met deze enquête graag een nieuwe meting uit.

Help jij ons mee om hier een goed beeld van te krijgen? Vul dan de enquête voor 1 januari 2024 in? Het neemt ongeveer 8 minuten van je tijd in beslag en de gegevens worden anoniem verwerkt. Jouw inbreng is van groot belang voor dit onderzoek en we stellen jouw medewerking zeer op prijs.

In lijn met de Verenso-notitie ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030’ zien we medisch leiderschap als cruciaal thema voor onze beroepsgroep. Bij Verenso streven we ernaar om medisch leiderschap te stimuleren. Het tonen van medisch leiderschap is van belang voor de inspraak van de specialist ouderengeneeskunde.

In januari jl. zijn het convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ en de herziening van de ‘handreiking model professioneel statuut’ gelanceerd. We hebben een webcast met inspirerende voorbeelden uit de praktijk gedeeld. Per 1 juli 2023 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) aangepast en is vastgelegd dat elke zorgverlener in de positie is om invloed uit te oefenen op het beleid van een zorginstelling.

Alvast bedankt voor jouw medewerking!

Meer weten? Neem contact op met Elien Oosterwegel via eoosterwegel@verenso.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht