22 december 2022

Meldingsplicht diagnose COVID-19 middels antigeensneltest

Meldingsplicht diagnose COVID-19 middels antigeensneltest

In een recent gepubliceerde update van de LCI-richtlijn COVID-19 is het criterium voor de meldingsplicht aangepast. Er geldt nu ook een meldingsplicht (voor artsen en laboratoria) op een positieve professioneel afgenomen antigeentest.

Er bereiken ons geluiden dat de antigeentest vaker wordt gebruikt dan het Behandeladvies COVID-19 voorschrijft. De expertgroep van het Verenso/NVAVG Behandeladvies onderstreept dat de PCR-test voor COVID-19-diagnostiek bij bewoners in de langdurige zorg de standaard blijft. Het advies is om bij bewoners alleen een professioneel afgenomen antigeentest in te zetten als daar een gegronde reden voor is. Overwegingen die hierin meegenomen kunnen worden zijn een erg lange periode tot testuitslag, een te hoge belasting van de bewoners bij het afnemen van een PCR-test, logistieke belemmeringen bij testdiagnostiek, of bewonersfactoren waardoor een snelle uitslag noodzakelijk is. Bovengenoemde overwegingen zijn voornamelijk van toepassing op de VG-sector.

Een positieve antigeentestuitslag kan als een bevestigde COVID-19 besmetting beschouwd worden. Een negatieve uitslag is onvoldoende betrouwbaar om een besmetting uit te sluiten, omdat antigeentesten fout-negatieve uitslagen kunnen afgeven. Daarom moet een negatieve antigeensneltest bij kwetsbaren altijd bevestigd worden door een hertest middels een PCR-test.

Voor het testbeleid bij zorgmedewerkers verwijzen we naar het advies van het Deskundigenberaad waarover we vorige week informeerden.

De expertgroep wijst erop dat ook andere virussen zoals het influenzavirus vergelijkbare klinische verschijnselen laten zien en qua beloop momenteel niet minder ernstig zijn dan COVID-19 infecties. Eenzelfde soort maatregelen als bij COVID-19 is nodig om verdere verspreiding van deze virussen te voorkomen. Voor diagnostiek van influenza is een PCR-test naar dat virus nodig, of een gecombineerde test (COVID-19 en influenza).

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht