5 september 2023

Bekostiging 2024 op website Verenso

Op de hoogte blijven van de tarieven in de ouderenzorg? Ook dit jaar heeft Verenso de belangrijkste NZa bekostigingsoverzichten voor 2024 voor specialisten ouderengeneeskunde op de website geplaatst.

De tarieven voor volgend jaar voor GZSP, WZD in de eerste lijn, ELV en Langdurige zorg inclusief WZD zijn eenvoudig terug te vinden op de Verenso website. De NZa heeft voor 2024 alle tarieven geïndexeerd.

Daarnaast willen we specifiek vermelden dat:

  • De zogenaamde tariefkortingen langdurige zorg uit het coalitieakkoord zijn veelvuldig in het nieuws. Deze kortingen heeft de NZa doorgerekend op de tarieven in de langdurige zorg. De NZa heeft hier een overzicht gepubliceerd van alle wijzigingen in de langdurige zorg.
  • Vanaf 1 januari 2024 is voor het eerst bekostiging voor extramurale WZD beschikbaar. Voor extramurale WZD adviseren we nog altijd om te checken dat ook aan alle randvoorwaarden is voldaan in de regio. Lees hier meer. 

De prestaties voor de bekostiging van specialisten ouderengeneeskunde zijn inhoudelijk niet veranderd. Momenteel zijn er enkele belangrijke trajecten gaande bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zoals de ontwikkeling van de bekostiging voor ELV, Wlz crisiszorg en GZSP. Mogelijk zullen er volgend jaar wijzigingen worden doorgevoerd naar aanleiding van deze trajecten.

Daarnaast onderzoekt de NZa hoe de behandeling binnen de langdurige zorg in de toekomst beter kan worden gepositioneerd. Als Verenso zijn we voortdurend in gesprek met de NZa en andere belanghebbende partijen in het veld over de bekostiging.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht