7 januari 2021

Informatiebrieven en toestemmingsformulieren voor vaccinatie patiënten nu beschikbaar

Zoals te lezen viel in de kamerbrief onderzoekt VWS momenteel of de vaccinatie van patiënten in de langdurige zorg kan worden versneld. Het betreft een onderzoek naar de mogelijkheden met het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty).

De vaccinatie in het VWS-onderzoek richt zich op patiënten waarbij het hoofd-/regiebehandelaarschap en medisch dossier bij een arts van de zorgorganisatie ligt. Dit zijn meestal de specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. De patiënten worden gevaccineerd onder verantwoordelijkheid van de arts werkzaam bij de instelling.

Patiënten die ingeschreven staan bij een huisarts en bij wie het hoofd-/regiebehandelaarschap en medisch dossier dus primair bij een reguliere huisartsenpraktijk ligt, worden gevaccineerd onder verantwoordelijkheid van de huisarts en diens huisartsenpraktijk. Deze vallen niet onder het onderzoek.

Bij patiënten die tijdelijk verblijven binnen een zorginstelling ligt de behandelregie/verantwoordelijkheid daar ook tijdelijk. Hierbij stemt de zorginstelling af met de huisarts en zal overwegend de instelling waar de patiënt verblijft vaccineren.

Patiënten moeten instemmen met de vaccinatie. In samenwerking met het RIVM en ActiZ zijn informatiebrieven opgesteld voor patiënten en vertegenwoordigers. Zorgorganisaties kunnen de brieven zelf verzenden. Bij de informatiebrieven zit een toestemmingsformulier voor 1) het vaccineren van de patiënt, en 2) het aanleveren van vaccinatiegegevens van de patiënt aan het RIVM. Tevens is een bijlage toegevoegd waarin duidelijk staat beschreven welke gegevens met welk doel worden aangeleverd aan het RIVM bij akkoord.

De brieven, toestemmingsformulieren en bijlagen vindt u hieronder. U vindt hier ook een stroomschema waarin de toestemming verder wordt toegelicht.

Advies om patiënten en vertegenwoordigers alvast uit te nodigen voor vaccinatie

Het is op dit moment nog niet duidelijk of alle patiënten met het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty) zullen worden gevaccineerd. Gezien de korte tijdslijn adviseren wij om de toestemming voor het vaccineren alvast op basis van deze formulieren in gang te zetten. Mocht uw organisatie uiteindelijk een ander vaccin toegewezen krijgen, dan kunt u altijd nog nagaan bij de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger of de gegeven toestemming ook voor het andere vaccin geldt.

Meer informatie: Sandra van Beek of Roy Knuiman

 

Naar nieuwsoverzicht