28 juni 2019

Aanpassingen richtlijnen LLWI en UWI

Naar aanleiding van vragen over de richtlijnen Lage luchtweginfecties (LLWI) en Urineweginfecties (UWI) zijn aanpassingen gedaan in de richtlijnen.

De eerste aanpassing betreft het toevoegen van een voetnoot bij cotrimoxazol in beide richtlijnen. Omdat cotrimoxazol kan leiden tot een verhoogde bloedingsneiging bij coumarinegebruik is de volgende voetnoot toegevoegd ‘Voorzichtigheid is geboden bij coumarinegebruik, neem contact op met de trombosedienst’.

In de werkgroep Lage Luchtweginfecties is daarnaast de mogelijkheid overwogen om een derde keus antibioticum aan te bevelen. Dit wordt op dit moment echter als niet opportuun gezien omdat er in samenspraak met de trombosedienst individueel beleid kan worden afgesproken voor de betreffende patiënt ten aanzien van gebruik van coumarine en controles, ouderen steeds meer worden overgezet op niet-coumarine antistolling en nadere literatuuronderzoek nodig is om de (bij)werking van alternatieve antibiotica bij (kwetsbare) ouderen in kaart te brengen.

De andere aanpassing betreft de behandelduur van ceftriaxon in de richtlijn Lage luchtweginfecties. Per abuis was er geen behandelduur voor dit antibioticum beschreven. Aansluitend bij de SWAB-richtlijn Management of community-acquired pneumonia in adults, zoals aangegeven in de overwegingen, is een behandelduur van vijf dagen toegevoegd aan de betreffende aanbeveling.

 

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht