15 januari 2019

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg. Naast de beleidsregels voor 2019, heeft het CIZ de Wlz-zorgprofielen in een apart document vastgelegd. Het zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte en wordt genoemd in de Wlz- indicatie die het CIZ afgeeft.

Er zijn nauwelijks wijzigingen in de CIZ-beleidsregels 2019 ten opzichte van 2018. Voor de sector Verpleging & Verzorging (V&V) is ter verduidelijking een apart afwegingskader beschreven voor verzekerden met psychische stoornis. Deze afweging stond voorheen beschreven in het reguliere afwegingskader.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CIZ.

Naar nieuwsoverzicht