22 februari 2019

KNMG: Invoering vermelding BIG-nummer op korte termijn niet mogelijk

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken.

De KNMG ondersteunt dit principe van vermelding van het BIG-nummer. Het zorgt voor een grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt en geeft (potentiële) patiënten de zekerheid dat een arts bevoegd is. En dat draagt weer bij aan het vertrouwen van de maatschappij in de gezondheidszorg. De KNMG is echter niet meegenomen in de manier waarop de uitvoering van deze wetswijziging zou worden geregeld, terwijl de minister dit wél had toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Naar nieuwsoverzicht