16 januari 2019

Regelgeving subsidieregeling extramurale behandeling 2019 bekend

calculate-calculator-close-up-221174.jpg

Specialisten ouderengeneeskunde bieden steeds vaker extramurale behandeling. Voor cliënten zonder Wlz-indicatie wordt deze zorg gefinancierd door de subsidieregeling extramurale behandeling.

Het Zorginstituut Nederland (ZN) heeft de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019 vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen voor de specialist ouderengeneeskunde hierin zijn:

  1. Het vaste tarief bij prestatie S335 (behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg specialist ouderengeneeskunde) is verhoogd naar € 147,60 per uur.
  2. Het vaste tarief bij prestatie S329 voor ‘Reiskosten zorgverlener’ is verhoogd naar € 27,80 per contact.
  3. Voor de ‘Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling’ is het beschikbare bedrag voor het jaar 2019 verhoogd naar € 76 miljoen. De verhoging in 2019 houdt verband met het structureel beschikbaar stellen van extra middelen voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en de loon- en prijsbijstelling tot het niveau van 2019.

Beleidsregel modulaire zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft de beleidsregels voor 2019 vastgesteld. Daarin wordt beschreven welke zorg er onder een prestatie mag worden gedeclareerd.

Voor prestatie S335 is de prestatiebeschrijving van H335 in de beleidsregel modulaire zorg van toepassing. 

Wat mag u declareren?

Het tarief bij prestatie S/H335 is opgebouwd uit drie componenten:

  1. directe tijd;
  2. indirecte tijd;
  3. kosten voor praktijkvoering.

Volgens de regels in de prestatiebeschrijving declareert u uw directe tijd en vervolgens krijgt u automatisch een vergoeding voor indirecte tijd en kosten voor praktijkvoering. Deze mag u dus niet apart declareren.

De prestatiebeschrijving definieert directe tijd als:

  1. Face-to-face of telefonisch contact met de cliënt (of vertegenwoordiger) en/of
  2. Face-to-face of telefonisch contact met een behandelend arts van de cliënt.

De verhouding tussen directe en indirecte tijd is vastgesteld op 50%. Dit betekent dat u in het tarief voor elke minuut directe tijd ook een minuut indirecte tijd krijgt betaald. De prestatiebeschrijving biedt ruimte om onder uw regie ook andere behandelaren onder S/H335 te laten declareren.

Beleid contractering subsidieregeling extramurale behandeling

Om zorg onder de subsidieregeling extramurale behandeling te kunnen declareren dient u een contract af te sluiten met  het zorgkantoor van uw regio.

Wilt u weten onder welk zorgkantoor u valt? Vul dan op deze pagina de 4 cijfers van uw postcode in en klik op ‘zoek’. In het 'beleid contractering subsidieregeling extramurale behandeling' leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor een contract.

Meer informatie: Ellen van Ginkel

 

Naar nieuwsoverzicht