20 augustus 2019

Resultaten puntprevalentieonderzoek naar resistente bacteriën in het verpleeghuis

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2018 een landelijk onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van resistente bacteriën in verpleeghuizen. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het voorkomen van de resistente darmbacteriën ESBL-E en CPE. In totaal zijn 4.420 bewoners, verspreid over 159 verpleeghuizen onderzocht.

Bij deze bewoners is geen CPE-bacterie gevonden, wel draagt 8% een ESBL-E-bacterie bij zich. Hiermee is het voorkomen van de ESBL-bacterie in verpleeghuizen gelijk aan het voorkomen in de algemene bevolking, wat positief is. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de factsheet.

Om de aanwezigheid van resistente bacteriën laag te houden is het belangrijk dat antibioticaresistentie beperkt blijft. Verenso ondersteunt de specialisten ouderengeneeskunde hierbij met verschillende producten.

Op het gebied van infecties/infectieziekten zijn e-learningmodules ontwikkeld over Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties. Deze e-learningmodules ondersteunen specialisten ouderengeneeskunde in het omgaan met deze infecties/infectieziekten en werken volgens de laatste kwaliteitsstandaarden. Daarnaast geeft de handreiking Infectiepreventie en antibioticaresistentie: de rol van de specialist ouderengeneeskunde aan wat van specialisten ouderengeneeskunde verwacht mag worden binnen dit thema.

 

 

Naar nieuwsoverzicht