16 juli 2019

Stappenplan voorschrijfgegevens gereed

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met Verenso een stappenplan over het genereren en gebruiken van medicatievoorschrijfgegevens ontwikkeld. Het stappenplan is bedoeld om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen bij het implementeren van medicatiebeleid, bijvoorbeeld als onderdeel van de implementatie van een richtlijn.

Voorschrijfgegevens kunnen soms uit elektronische voorschrijfsystemen (EVS) worden gehaald. In de ouderenzorg zijn er echter nog diverse systemen die een dergelijke functionaliteit niet (voldoende) ondersteunen. Om de specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen bij het genereren van voorschrijfgegevens is het stappenplan gemaakt. Het stappenplan biedt handvatten om op een systematische manier te doorlopen welke voorschrijfgegevens verzameld gaan worden en wat met de uitkomsten wordt gedaan, bijvoorbeeld door de resultaten te gebruiken als spiegelinformatie.

Het stappenplan is gemaakt in het kader van het implementatieproject van de richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties. Dit project maakt onderdeel uit van het Vilans-project ‘Aanpak antibioticaresistentie in het verpleeghuis’, welke wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Naar nieuwsoverzicht