27 mei 2019

Verenso benoemt Jan Lavrijsen tot bestuurder Wetenschap en Opleiding

Foto-Jan-Lavrijsen.jpg

Tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso heeft de raad van toezicht dr. J.C.M. (Jan) Lavrijsen voorgedragen als bestuurder Wetenschap en Opleiding. Tijdens deze vergadering vond ook de officiële benoeming plaats. Deze portefeuille sluit aan op de nieuwe governance van de vereniging.

Lavrijsen werkt als senior onderzoeker en docent in het specialisme Ouderengeneeskunde en als programmaleider Neurologische aandoeningen bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen van het Radboudumc. Vanuit zijn rijke ervaring brengt hij een groot netwerk met zich mee. Hij heeft zijn expertise gedeeld in vele gremia die verbonden waren met opleiding of wetenschap. Zo was hij onder andere betrokken bij KNMG-stuurgroepen, de ontwikkeling van zorgstandaarden, het nieuwe competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde en het Bewustzijnsproject van CGS/KNMG naar doelmatigheid en kostenbewustzijn in medische vervolgopleidingen.

Naast deze ervaring heeft Lavrijsen zijn expertise ingezet om de Nijmeegse vervolgopleiding en SOON mee op te zetten. Dat geldt ook voor het opzetten van de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip en het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma.

Lavrijsen wil zich als bouwer en verbinder ten dienste van de beroepsgroep inzetten. Zijn visie gaat niet alleen over de bouwstenen zelf, maar vooral over het ‘cement’ ertussen. Hij wil graag het specialisme zowel in binnen- als buitenland voor het voetlicht brengen, met de nadruk op de verbinding. Jan Lavrijsen zal vanaf 1 september a.s. starten bij Verenso. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!
 

 

 

Naar nieuwsoverzicht