18 juni 2019

Werkgroep aan de slag voor afspraken over taakherschikking

Op 29 mei jongstleden heeft de werkgroep Samenwerkingsafspraken Taakherschikking, gevormd door vertegenwoordigers van Verenso, V&VN VS en NAPA, haar eerste bijeenkomst gehad.

Drie specialisten ouderengeneeskunde, drie verpleegkundig specialisten en drie physician assistants, allen ervaren professionals, hebben kennisgemaakt en zich gebogen over thema’s die aan bod zouden moeten komen. Specialist ouderengeneeskunde René Boeren vervult de rol van inhoudelijk voorzitter van de werkgroep, een projectteam van beleidsmedewerkers van de deelnemende verenigingen draagt zorg voor de voorbereiding, uitwerking en begeleiding van de werkgroepbijeenkomsten.

Tijdens deze eerste sessie bleek dat alle werkgroepleden zeer gemotiveerd zijn om praktische handvatten te bieden voor het maken van lokale en regionale samenwerkingsafspraken rond taakherschikking. De werkgroep is voortvarend van start gegaan, maar is zich bewust van de complexiteit van de materie en de zorgvuldigheid die dit vraagt. 


Meer informatie: Pieter le Rütte

 

 

Naar nieuwsoverzicht