27 maart 2020

Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis vraagt om meer duidelijkheid

Rondom persoonlijke beschermingsmiddelen (in het bijzonder mondmaskers) is de nodige verwarring ontstaan. Het RIVM heeft gisteren, naast het eerder door hen geplaatste beleid over PBM voor de professionals buiten het ziekenhuis, een link geplaatst naar een leidraad van het NHG in het bijzonder.

Hierin werd voor de huisartsen voor specifieke situaties een strenger beleid gehanteerd dan het generieke beleid omvatte. Dit roept verwarring op. Inmiddels heeft het RIVM de link naar de NHG leidraad weer verwijderd.

Wij benadrukken bij het RIVM en VWS dat duidelijkheid over leidraden en richtlijnen nu enorm belangrijk is. Het RIVM geeft aan begin volgende week met een wijziging op de uitgangspunten rondom PBM buiten het ziekenhuis te komen.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht