8 december 2020

Berichtgeving kabinet m.b.t. COVID-19-vaccinatie

In de persconferentie van vanavond stond minister De Jonge onder meer stil bij de COVID-19-vaccinatie. Het kabinet heeft besloten eerst het zorgpersoneel in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg te vaccineren. Daarna, waarschijnlijk enkele weken later, volgen dan de kwetsbare ouderen in de verpleeghuis- en gehandicapteninstellingen.

Deze volgorde is gekozen omdat het kabinet verwacht dat het Pfizer-vaccin het eerste door de EMA zal worden goedgekeurd. De temperatuur waarop het Pfizer-vaccin moet worden bewaard, is heel laag. Bovendien wordt dit vaccin in grote hoeveelheden tegelijk geleverd waardoor het, vanwege logistieke redenen en de kleinschalige organisatie van de verpleeghuiszorg, minder geschikt bevonden wordt om in te zetten in de verpleeghuiszorg voor bewoners.

Het vaccin van Moderna leent zich naar verwachting beter voor kleinschalige distributie en wordt daarom ingezet voor bewoners van verpleeghuizen. Naast het feit dat dit vaccin niet met grote hoeveelheden wordt geleverd, hoeft de temperatuur waarop het vaccin van Moderna moet worden bewaard niet zo laag te zijn als dat bij het vaccin van Pfizer het geval is. Als Verenso vinden wij de keuze van het kabinet om nu eerst het zorgpersoneel met het Pfizer-vaccin te vaccineren en daarna de bewoners met het vaccin van Moderna, een logische keuze.

Over de werking en de eventuele bijwerkingen van beide vaccins is nog weinig informatie bekend. Deze informatie komt mogelijk pas in zijn totaliteit vrij, nadat de EMA goedkeuring heeft verleend en de middelen zijn geregistreerd. Wij zullen er alles aan doen om te kijken of wij eerder aan nuttige informatie over de werking en de mogelijke bijwerkingen kunnen komen. Wij zullen u hierover z.s.m. informeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

 

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht