29 mei 2020

Bezoekregeling verpleeghuizen in de media

Sinds afgelopen maandag kunnen verpleeghuizen, onder voorwaarden, weer een vaste bezoeker per patiënt ontvangen. Vorige week woensdag leverden diverse veldpartijen, waaronder Verenso, hiervoor een handreiking op. In diverse media is hier de afgelopen dagen aandacht voor geweest. Onder meer de datum van 15 juli voor het verder versoepelen van de bezoekregeling stond in die media ter discussie.

Verenso en de andere veldpartijen waren sowieso geen voorstander van het vastzetten van data voor het nemen van vervolgstappen. In de handreiking zijn daarom ook fases beschreven; wanneer je voldoet aan de in de handreiking van de betreffende fase genoemde voorwaarden, zou je een volgende stap kunnen zetten. Omdat de minister hier de datum van 15 juli aan vast heeft gekoppeld, is het nemen van een volgende stap nu niet eerder mogelijk dan op 15 juli.

Inmiddels vinden gesprekken plaats tussen het ministerie van VWS en het veld (waaronder Verenso). Insteek van de veldpartijen was en is: begin (mits er geen besmettingen zijn), zet geen data vast, maar volg per instelling de fasering en voorwaarden zoals beschreven in de handreiking. Bovendien is het belangrijk om de cijfers in de verpleeghuizen goed te blijven monitoren. De  recente cijfers laten zien dat de dalende landelijke trend zich deze week gelukkig doorzet.

Wij verwachten komende week te horen of de minister de genoemde datum van 15 juli zal aanpassen.

Meer informatie: Nanda Hauet

 

Naar nieuwsoverzicht