31 maart 2020

Kabinet besluit tot langer sluiten verpleeghuizen voor bezoek

Op 19 maart heeft het Kabinet op advies van Verenso besloten om alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. De inzet van deze maatregelen in de verpleeghuiszorg wordt verlengd tot en met 28 april, zo heeft het kabinet op 31 maart aangekondigd.

Het ministerie van VWS geeft het volgende aan: “De maatregelen zijn nog steeds hard nodig om de verspreiding van het virus te kunnen controleren. Ze zijn bedoeld om kwetsbare bewoners en hun zorgverleners te blijven beschermen tegen COVID-19 en om er voor te zorgen dat ziekenhuizen de grote druk aankunnen. De maatregelen hebben veel impact op het dagelijks leven van deze kwetsbare mensen en vragen veel van medewerkers op de werkvloer.”
 
“Het is van groot belang dat we met z’n allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen”, vertelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. “Natuurlijk zien wij soms ook schrijnende situaties, maar we kunnen het ons niet permitteren dat het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen explosief toeneemt. In verpleeghuizen verblijven bewoners immers dicht bij elkaar waardoor een besmetting zich snel kan verspreiden. In feite zou je het verpleeghuis kunnen zien als de ‘intensive care’ buiten het ziekenhuis.” Nieuwenhuizen wijst erop dat de zorgmedewerkers in verpleeghuizen nu over onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken en daardoor extra kwetsbaar zijn. “Als zij ook uitvallen, zijn we nergens meer. We moeten er als sector voor zorgen dat we veilige zorg kunnen bieden.”
 
Om in kaart te brengen hoeveel patiënten in verpleeghuizen klachten van COVID-19 vertonen en positief zijn getest, is vanuit specialisten ouderengeneeskunde het initiatief genomen om samen met EPD-leveranciers een registratie op te zetten. De eerste cijfers laten zien dat bewoners in verpleeghuizen erg kwetsbaar zijn voor COVID-19. Juist daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat besmetting met COVID-19 zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 

Naar nieuwsoverzicht