16 april 2020

Leidraad verwijzing en behandeling van volwassene met verstandelijke beperking én (verdenking op) COVID-19

Aansluitend op de eerder gepubliceerde ‘Leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’  is ook een Leidraad gepubliceerd gericht op volwassenen met een verstandelijke beperking met een (verdenking op) COVID-19.

Deze Leidraad met bijbehorende VB-kwetsbaarheidsindex biedt handvatten aan specialisten ouderengeneeskunde, AVG-artsen en huisartsen die te maken hebben met deze groep patiënten bijvoorbeeld als zij in instellingen voor verstandelijk gehandicapten werkzaam zijn.

In deze Leidraad wordt onderbouwd aangegeven waarom bij verstandelijk gehandicapten een ander instrument gehanteerd wordt om hun kwetsbaarheid in beeld te brengen (VB-Kwetsbaarheidsindex bij patiënten met een VB >50 jaar). De Clinical Frailty Score – die hiervoor gebruikt wordt bij kwetsbare ouderen - is niet passend voor patiënten met een verstandelijke beperking want dat zou deze patiënt onterecht in een hogere categorie classificeren. Ook geeft de Leidraad specifieke aandachtspunten om de morbiditeit bij deze patiëntengroep in beeld te brengen. De Leidraad is opgesteld door de NVAVG vanwege hun expertise op dit gebied. 

Voor meer informatie: NVAVG

Naar nieuwsoverzicht