20 maart 2020

Maatregelen RGS rond coronacrisis: herregistreren, aiossen en opleiders

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

 
Herregistratie specialisten en profielartsen

Net als VWS gaan de KNMG, CGS en RGS ervoor zorgen dat geneeskundig specialisten en profielartsen voorlopig ingeschreven blijven in het register. De KNMG werkt momenteel een regeling hiervoor uit. 

 
Aiossen en opleiders

De RGS krijgt op dit moment veel vragen van aiossen en opleiders over de manier waarop zij moeten omgaan met de opleiding nu veel is opgeschort. Aiossen kunnen in deze tijd soms niet beginnen aan hun opleiding of zij kunnen niet aan hun opleidingsverplichtingen voldoen. We verwachten dat de hoofden van de opleidingen en opleidingsinstellingen, de opleiders en de aiossen samen in staat zijn om oplossingen  te vinden. De RGS steunt hen daarin en denkt zo nodig mee.

Meer informatie op de website van de KNMG

 

Naar nieuwsoverzicht