15 mei 2020

Oproep: ‘Beschrijvingen van goede zorg’ voor de GRZ en ELV gevraagd!

Deze maand start binnen het programma Beter Thuis een project uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, gericht op het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van een integraal kwaliteitskader met daarbinnen kwaliteitsstandaarden voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV).

Dit kwaliteitskader moet zorgverleners en zorgorganisaties gaan ondersteunen bij het leveren van goede en samenhangende herstelzorg en revalidatie aan hun cliënten en maakt deze zorgverlening bovendien inzichtelijker. Naar verwachting is de ontwikkelagenda eind 2020 gereed.

Voor de eerste fase van dit project zal onder andere gekeken worden naar wat er al ontwikkeld en beschikbaar is in de praktijk. Daarbij wordt gezocht naar ‘beschrijvingen van goede zorg’ voor de GRZ en ELV. Voorbeelden daarvan zijn: behandel/zorg-programma’s, zorgpaden, afspraken over inzet meetinstrumenten en vragenlijsten, regionale afspraken met betrekking tot triage, opnamebeleid, indicatiestelling etc., allen betrekking hebbend op de GRZ en/of ELV. Dit is een brede omschrijving. Het doel van deze fase is om zoveel mogelijk documenten vanuit de praktijk op te halen, aangezien we vermoeden dat er juist in de praktijk al veel waardevolle stukken ontwikkeld zijn. Kortom, aarzel niet!. We ontvangen liever teveel dan te weinig input.

Het project wordt uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerking tussen branchevereniging ActiZ, beroepsvereniging Verenso, netwerk kaderartsen GRZ en GR-onderzoekers van Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg.

Kijk voor meer informatie op de wesite van zonMw.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht