20 november 2020

Oproep: zorgorganisaties gezocht voor klinische validatie van antigeensneltesten COVID-19

Onderzoekers van de Afdeling Ouderengeneeskunde en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC komen graag in contact met zorgorganisaties die mee willen werken aan de klinische validatie van antigeensneltesten bij de diagnostiek van COVID-19 in het verpleeghuis.

Antigeensneltesten geven sneller (binnen 15 minuten) resultaat dan de PCR test, maar zijn nog niet gevalideerd bij verpleeghuisbewoners en bij personen vroeg in het ziekteproces of zonder klachten. In samenspraak met de werkgroep antigeentesten van VWS voert de afdeling ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC deze validatiestudie uit.

Wij zijn daartoe op zoek naar organisaties die overwegen een antigeensneltest in te gaan zetten bij uitbraken en het BCO in het verpleeghuis, of die dit reeds doen.

Een voorwaarde voor deelname is, dat gebruik wordt gemaakt van de PCR test ter bevestiging van uitslag van de antigeensneltest. In het onderzoek streven we er naar, om beide testen af te nemen op hetzelfde materiaal, zodat volstaan kan worden met één monsterafname. Een andere voorwaarde voor deelname is dat CT-waarden opvraagbaar zijn bij het laboratorium waar de PCR bepaald wordt.

Organisaties die interesse hebben om deel te nemen, of meer informatie willen over de studie, kunnen dit rechtstreeks kenbaar maken bij de onderzoekers (zie contactgegevens hieronder). Vanuit de onderzoeksgroep wordt dan contact gelegd om de studieprocedure toe te lichten en nader af te stemmen.  

Prof. dr. Cees Hertogh, hoofd afdeling ouderengeneeskunde Amsterdam UMC

Dr. Anouk van Loon, onderzoeker

Dr. Laura van Buul, onderzoeker

Bernadette Jurriën-Zaal, project-coördinator

 

Meer informatie

b.jurrien-zaal@amsterdamumc.nl

T: 020-4448320

 

Naar nieuwsoverzicht