6 oktober 2020

Reactie VGN, ActiZ, NVAVG en Verenso op brief GGZ en NVvP mbt crisisdienstverlening

Op 22 september ontvingen wij een schrijven van de Nederlandse GGZ en de NVvP met betrekking tot hun voornemen per 1 januari te stoppen met aan de Wzd gerelateerde crisisdienstverlening.

Wij delen een aantal zorgen over het niet op orde zijn van randvoorwaarden, zoals afdoende crisisbedden met een behandelcomponent en een bekostiging van de dienstverlening door de professional. Deze moeten ook wat ons betreft zo snel mogelijk worden opgelost. Als het gaat om het standpunt met betrekking tot IBS en de wens van GGZ en NVvp om te stoppen met de crisisdienstverlening, verschillen we echter van inzicht met genoemde partijen. Bijgaand de brief die we hierover samen met ActiZ, VGN en NVAVG aan het ministerie van VWS stuurden. In de bijlage van die brief een brief aan Zorgverzekeraars Nederland, ook namens dezelfde partijen.

Meer informatie: Nanda Hauet

 

Naar nieuwsoverzicht