17 april 2020

Testen/triëren medewerkers: advies niet door specialisten ouderengeneeskunde

De testcapaciteit voor het testen van medewerkers is sinds twee weken uitgebreid en het testen komt of is al op gang gekomen. Het inregelen van het proces door GGD dan wel arbodienst is echter niet overal gelijk. Er wordt aan gewerkt om hier meer eenduidigheid in te krijgen. Eén van de huidige oplossingen voor het inregelen is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde voor triage dan wel testen van medewerkers. Verenso adviseert hierin niet mee te gaan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de privacy van medewerkers in het geding is binnen een collegiale relatie, de werkdruk onder specialisten ouderengeneeskunde hoog is en het triëren van medewerkers geen kernactiviteit van de specialist ouderengeneeskunde is. In relatie tot dit laatste is ook niet duidelijk welke tuchtrechtelijke consequenties dit zou kunnen hebben. 

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht