15 december 2020

Uitstapjes en quarantaine

De huidige maatregelen vallen midden in de kerstperiode waarin er verzoeken kunnen komen van familie om patiënten mee te nemen. De voorwaarden en het uitvoeren voor een uitstapje staan al beschreven in paragraaf 9.2 van het Verenso/NVAVG behandeladvies.

Uitgangspunt is dat op maat wordt gekeken wat bij een patiënt de mogelijkheden zijn en eventuele consequenties, zoals quarantaine, van een uitstapje. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de huidige lockdown regels qua beperking van het aantal bezoekers.

Als voorwaarde staat nu nog geformuleerd dat uitstapjes alleen plaats kunnen vinden bij een lage prevalentie, deze voorwaarde komt te vervallen. Neem de prevalentie mee bij het vooraf informeren over mogelijkheden en consequenties bijvoorbeeld in relatie tot quarantaine. Deze aanpassing wordt meegenomen in de volgende update van het behandeladvies.

Er bereiken ons geluiden dat er veiligheidsregio’s/GGD’en zijn die het meenemen van patiënten naar huis afraden. Graag horen we het wanneer hiervan sprake is en om welke veiligheidsregio/GGD het gaat. U kunt dit melden via richtlijnen@verenso.nl

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht