24 november 2020

Update behandeladvies Acute fase en nazorg

Het is alweer enige tijd geleden dat er een update was van het behandeladvies. In die periode is er een klankbordgroep geformeerd bestaande uit afvaardiging vanuit V&VN, VHIG (deskundigen infectiepreventie), NVMM (arts-microbiologen) en de NIV, sectie Infectieziekten (internist-infectiologen). De klankbordgroep is adviserend aan de expertgroep (voorheen meeleesgroep) voor hun expertisegebied. De klankbordgroep heeft de versie van het behandeladvies d.d. 6 oktober becommentarieerd.

Op basis van hun commentaar en actuele ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zijn de volgende belangrijkste wijzigingen doorgevoerd: toegevoegd zijn een passage over antigeensneltesten en herinfectie; gewijzigd zijn passages over bron- en contactonderzoek, het wekelijks testen bij een uitbraak in plaats van bij een onbeheersbare uitbraak, alleen gebruik van handschoenen op indicatie bij quarantaine en op indicatie een halterschort over het schort met lange mouwen op een COVID-19 cohort; vervallen is het testen op de 10e dag van quarantaine. We verwachten dat de inbreng van de klankbordgroep een waardevolle toevoeging is voor de inhoud van het behandeladvies.

De geüpdatet versie is hier te vinden.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht