21 april 2020

Update COVID-19 registratie 20 april 2020: Nog geen daling van COVID-19 meldingen in verpleeghuizen

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen. 

Update Ysis

Ysis beheert het EPD van ongeveer 63.000 patiënten in de intramurale verpleeghuiszorg door heel Nederland. Op 20 april is bij 1.485 patiënten sprake van een verdenking van COVID-19. Voor 2.058 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 middels een test bevestigd. Dit zijn in totaal 3.543 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit is een toename van 571 patiënten ten opzichte van de laatste update van 14 april jl. We zien in Ysis met name een stijging in het aantal patiënten dat positief is getest. In totaal is bij 1.379 patiënten COVID-19 uitgesloten.

In Ysis zijn zijn ook gegevens uit de follow-up bekend. In totaal zijn op 20 april 841 patiënten geregistreerd als overleden. Dit is een toename van 212 patiënten ten opzichte van 14 april, toen 629 patiënten werden geregistreerd als overleden. Het grootste deel van deze registraties betreft overleden patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld (534 patiënten). Van de patiënten met een COVID-19 verdenking zijn 307 patiënten in het verpleeghuis overleden. 341 patiënten die positief zijn getest op COVID-19 zijn inmiddels hersteld; dit geldt voor 222 patiënten met een verdenking. Gegevens kunnen – net als bij het RIVM-met terugwerkende kracht worden geregistreerd.  

Update Ons

EPD-leverancier Ons rapporteert op 20 april 1.912 patiënten met een verdenking op COVID-19. Bij 883 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 middels een test bevestigd. Dit zijn in totaal 2.795 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Ook hier zien we een toename van in totaal 461 patiënten ten opzichte van 14 april, met name in de verdenkingen. Het is nog niet bekend of al deze gevallen afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen. We werken eraan om op korte termijn meer gespecificeerde gegevens te kunnen publiceren.

Het aantal meldingen in de verpleeghuizen neemt helaas nog steeds toe. Daarbij zien we sinds vorige week dat het aantal geteste patiënten structureel toeneemt ten opzichte van de patiënten die verdacht worden van COVID-19. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het vergroten van de testcapaciteit. 

Meer informatie

Met Ons en Ysis beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. Belangrijk is om te vermelden dat de registratie plaatsvindt op vrijwillige basis. Naar verwachting kunnen wij eind deze week ook de eerste gegevens melden van zorgorganisaties die werken met Pluriform Zorg. Ook is een werkwijze ontwikkeld voor het doorleveren van gegevens aan het RIVM. Wij zullen u hierover op korte termijn nader informeren.

 

Voor meer informatie over de registratie of de aanlevering van gegevens kunt u contact opnemen met svanbeek@verenso.nl.

Naar nieuwsoverzicht