8 april 2020

Update testbeleid en inzet medewerkers

Vrijdag 3 april konden we u melden dat de door de verruiming van de testcapaciteit er meer medewerkers getest konden gaan worden. Inmiddels kunnen we melden dat het testbeleid nog verder is verruimd.

De belangrijkste wijziging is dat medewerkers met koorts nu ook in aanmerking komen voor een test als ze, na 24 uur koortsvrij te zijn geweest, aanhoudende klachten houden van verkoudheid en/of hoesten. Voorheen moesten ze thuisblijven tot ze 24 uur klachtenvrij waren. Het nieuwe beleid is hier te vinden.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een test kunt u zich, via de contactpersoon in de instelling, melden bij de bedrijfs- of instellingsarts. Meer informatie over de procedure is hier te vinden.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht