6 november 2020

Verenso vraagt in gesprek met minister De Jonge aandacht voor langdurige zorg

Op donderdag 5 november spraken Jacqueline de Groot en Nanda Hauet als voorzitter en directeur van Verenso met minister De Jonge. Ook Actiz en Zorgthuis namen aan het gesprek deel. Minister de Jonge wilde graag met ons in gesprek over de situatie in de verpleeghuizen. Verenso heeft gevraagd om meer aandacht voor kwetsbare ouderen, meer aandacht voor de langdurige zorg. Niet alleen de ziekenhuizen en de ic-bedden zijn belangrijk. Verenso vroeg ook om meer regie in de afstemming tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook is er geïnformeerd naar de voortgang van de sneltesten. Minister de Jonge gaf aan positief verrast te zijn over de manier waarop de verpleeghuizen omgaan met de tweede golf, zelfbewust en professioneel.

De minister gaf aan dat hij ziet dat de pers meer aandacht geeft aan de ziekenhuizen, maar dat hij de langdurige zorg ook graag meeneemt. In de persconferentie afgelopen dinsdag werd door minister De Jonge de verpleeghuiszorg nadrukkelijk genoemd. Verenso heeft dit opgemerkt en heeft de minister gevraagd dit vooral te blijven doen en te benadrukken. Door de gezamenlijke veldpartijen wordt gekeken naar nog meer mogelijkheden om de langdurige zorg onder de aandacht te brengen. Concrete cijfers en beelden zijn hierbij belangrijk.

Met betrekking tot de antigeen sneltesten wil minister De Jonge samen met het veld kijken naar de ontwikkeling van eigen snelteststraten voor zorgpersoneel. Voor bewoners loopt er een onderzoek waaraan o.a. onze hoogleraar Cees Hertogh een bijdrage levert. Probleem van de antigeen sneltesten is overigens, dat een negatieve test niet betekent dat je ook negatief bent. Dat betekent nu nog dat bij een negatieve test altijd nog een PCR test moet plaatsvinden. Dit maakt de sneltest beduidend minder snel en ook minder geschikt voor bewoners. De minister geeft aan dat ook gewerkt wordt aan de validatie van een andersoortige test waarbij de afname minder “onprettig” is dan nu. Wellicht is deze variant voor onze doelgroep interessant. Tot slot vragen wij de minister de doorlooptijd van de uitslagen te proberen verder te verkorten. Bewoners 48 uur laten wachten op een uitslag in hun kamer is bijzonder vervelend.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht