15 mei 2020

Verzoek commentaar NHG standaard Anemie voor 27 mei

Verenso is door het NHG gevraagd om commentaar te geven op de update van de NHG-standaard Anemie. Verenso stelt het daarom op prijs als u opmerkingen over de inhoud van deze concept NHG-standaard wilt maken. Dat geldt ook voor aiossen.

U kunt deze standaard opvragen bij Corinne de Ruiter via richtlijnen@verenso.nl.  U krijgt naast de concept NHG-standaard ook een commentarenformulier toegestuurd. Het ingevulde commentaarformulier krijgt Verenso graag voor 27 mei retour.

Meer informatie: Corinne de Ruiter

Naar nieuwsoverzicht