15 mei 2020

Verzoek commentaar richtlijn Visusstoornissen voor 8 juni

Verenso is door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) gevraagd om commentaar te geven op de update van de NOG-richtlijn ‘Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’. Verenso stelt het daarom op prijs als u opmerkingen over de inhoud van de conceptrichtlijn wilt maken. Dat geldt ook voor aiossen.

U kunt deze richtlijn opvragen bij Corinne de Ruiter via richtlijnen@verenso.nl. U krijgt daarvoor ook een commentarenformulier toegestuurd. Het ingevulde commentaarformulier krijgt Verenso graag voor 8 juni retour.

 Meer informatie: Corinne de Ruiter

Naar nieuwsoverzicht