24 maart 2020

Wet zorg en dwang, omzetting rechtelijke machtigingen

Verenso heeft VWS gewezen op het feit dat de site ‘Dwang in de zorg’ ten onrechte de indruk wekt dat op 1 juli 2020 alle Bopz-machtigingen voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening die op dat moment nog lopen komen te vervallen en moeten worden omgezet naar een zorgmachtiging op grond van de Wzd.

Dit is onjuist. Alleen als een machtiging vanuit de Bopz afloopt voor 1 juli en er een nieuwe machtiging nodig is, dan moet een rechterlijke machtiging aangevraagd worden op grond van de Wzd. Dit geldt dus voor Bopz-machtigingen die aflopen tussen 1 januari 2020 en 1 juli 2020.

De machtiging tot opname zonder instemming en zonder verzet en de machtiging tot opname en verblijf waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken op 1 juli 2020 worden van rechtswege gelijkgesteld met een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) of een onvrijwillige opname en verblijf (artikel 24 Wzd).

De zorginstelling/beroepsbeoefenaar hoeft hier zelf dus geen actie voor te ondernemen.

25.03.2020 | De tekst op de website ‘Dwang in de zorg’ is inmiddels  aangepast.

Meer informatie: Inge van der Stelt

Naar nieuwsoverzicht