29 januari 2021

Aangepaste documenten vaccinatie COVID-19

De Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Comirnaty zijn weer aangepast.

De belangrijkste wijziging is dat het inmiddels is toegestaan om zeven doses uit een flacon Comirnaty te halen, mits dit lukt uit één flacon. Het advies is hiervoor medewerkers van ziekenhuisapothekers in te schakelen, zij zijn hierin ervaren.

Daarnaast is toegevoegd dat indien COVID-19 tussen de 1e en 2e vaccinatie wordt ontwikkeld, er ook een termijn van vier weken moet zitten tussen het begin van COVID-19 en de vaccinatie. Ook wordt aandacht gevraagd voor het vaccineren van patiënten met ernstige obesitas, gebruik een 38 mm naald om zeker te weten dat er intramusculair geïnjecteerd wordt.

De aanpassingen zijn gebaseerd op een update van de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinaties die geheel gereviseerd is. Verder heeft het RIVM de Werkinstructie vaccinatie herzien. Deze bevat onder andere een aantal wijzigingen in de logistiek.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht