26 januari 2021

Aanvulling op handreiking bezoek verpleeghuiszorg

Op verzoek van Verenso heeft het OMT zich afgelopen vrijdag gebogen over de uitwerking van de handreiking ‘Bezoek en sociaal contact, corona in verpleeghuizen’ waar sinds 17 september 2020 mee gewerkt wordt.

Vanwege de Britse-variant, adviseert het OMT het volgende: “Met een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de ‘bezoek-bubble’), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner, wordt het bezoek voor de bewoner niet te veel beperkt en is het risico op insleep van corona beperkt. Een strakke triage voor de bezoekers, ruimere bezoektijden waardoor spreiding van bezoekers bewerkstelligd wordt, een medisch mondneusmasker en goede handhygiëne zijn daarbij essentieel. Voor vrijwilligers kan eenzelfde beleid, maar dan per unit/afdeling gevolgd worden.”

De partijen die hebben gewerkt aan de handreiking hebben besloten dat de handreiking hiervoor niet aangepast hoeft te worden, maar dit advies geldt als een aanvulling op de bestaande handreiking. De handreiking blijft dus richtinggevend. Dit betekent dat je maatwerk kunt blijven bieden in de palliatieve fase. Zodra de omstandigheden beter worden, biedt de handreiking ruimte om de maatregelen te verruimen.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht