5 februari 2021

Afwegingskader code zwart

Na afloop van de eerste COVID-19 golf werd er door de KNMG een Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie opgeleverd. Dit document beschreef de situatie waarin niet meer voldoende IC-capaciteit aanwezig zou zijn en hoe er op dat moment keuzes zouden kunnen worden gemaakt. Hoewel we natuurlijk hopen dat dit scenario zich nooit zal voordoen, is het goed dat dit document op de plank ligt om indien nodig te gebruiken.

In de verpleeghuiszorg hebben Actiz en Verenso destijds een Handreiking keuzes in de VVT zorg in tijden van COVID-19 gemaakt voor het maken van keuzes in de verpleeghuiszorg. Mocht de Britse variant nog aanzienlijker om zich heen gaan grijpen, dan is er meer nodig dan dit document. Van belang is dan dat zorgbreed samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om in die situatie nog zorg en behandeling te kunnen bieden.

In diverse regio's wordt gesproken over dit scenario en over wat je binnen de regio zou kunnen/moeten doen. Op landelijk niveau worden ook de koppen bij elkaar gestoken. Als Verenso werken we mee aan een handreiking die straks als hulpmiddel kan worden gebruikt bij het maken van keuzes. Meer informatie volgt op korte termijn.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht