25 november 2021

Persbericht: Nienke Nieuwenhuizen benoemd tot erelid Verenso

Persbericht: Nienke Nieuwenhuizen benoemd tot erelid Verenso

Vandaag is drs. N.M. (Nienke) Nieuwenhuizen door de leden van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, benoemd tot erelid. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering.

“In de zeven jaar dat Nienke Nieuwenhuizen bestuursvoorzitter van Verenso was, heeft zij het specialisme ouderengeneeskunde landelijk op de kaart gezet”, stelt Jacqueline de Groot, de huidige bestuursvoorzitter. “Ze zorgde dat Verenso een prominente plaats kreeg aan overlegtafels in de ouderenzorg. Tijdens COVID-19 was zij het gezicht van de leden en werd ze het boegbeeld van de sector in de media.”

Haar zichtbaarheid in de media en optreden in de Tweede Kamer brachten het vak specialist ouderengeneeskunde, de sector ouderengeneeskunde en Verenso duidelijk voor het voetlicht bij een breed publiek.

Kwaliteit

Ook in ontwikkelingen in de ouderenzorg en het kwaliteitsbeleid speelde Nieuwenhuizen een actieve rol. Thema’s rondom het levenseinde en dementie hebben haar bijzondere aandacht gehad. Ook heeft zij zich ingezet voor goede zorg en behandeling voor patiënten in het verpleeghuis. Daarbij pleitte zij met passie dat ouderenzorg niet alleen om wonen en welzijn gaat, maar juist ook om goede medische zorg.

Eerstelijn

Nieuwenhuizen heeft zich - naast de intramurale zorg en behandeling - onder andere ook gericht op de financiering van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn en het verkrijgen van een betaaltitel voor specialisten ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet. Een belangrijke stap in de verdere ontwikkelingen van het specialisme ouderengeneeskunde, waardoor er nu belangrijke vervolgstappen gezet kunnen worden.

Erelidmaatschap

Wat betreft de leden van Verenso heeft Nienke Nieuwenhuizen de titel van erelid meer dan verdiend. Zij stemden vanmiddag massaal voor het voorstel.

 

Naar nieuwsoverzicht