21 september 2021

Persbericht: Verenso: “Langetermijnvisie op ouderenzorg ontbreekt in plannen kabinet”

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, mist een langetermijnvisie op de zorg voor kwetsbare ouderen in de plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend maakte. Verenso pleit voor maatregelen die gaan over kwaliteit en een visie die wordt vormgegeven samen met het veld.

“In de Miljoenennota is gelukkig aandacht voor de ouderenzorg, maar die is weinig concreet en gaat vooral over betaalbaarheid, niet over kwaliteit”, aldus Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso. “Er wordt gesproken over ‘meer mensen langer thuis laten wonen’. Maar gezien de toenemende vergrijzing rijst steeds meer de vraag: hoe gaan we al die extra mensen thuis de benodigde zorg en behandeling geven? De mantelzorgers en zorgprofessionals die de zorg thuis verlenen vergrijzen immers ook. Een vraag die niet wordt beantwoord.” En Wlz-indicaties voor intramurale zorg en behandeling moeilijker toegankelijk maken is een hele slechte zaak, stelt De Groot. “Situaties thuis worden dan niet meer houdbaar.”

In samenspraak

Verenso doet een oproep aan VWS om een goede, concrete langetermijnvisie op te stellen, in samenspraak met het veld. “De dialoognota is een verzameling van mogelijkheden, geen visie. Ga met ons in gesprek over hoe kwalitatieve zorg aan kwetsbare ouderen, ongeacht waar ze wonen, er in de toekomst uit moet zien. Daar zijn nu al maatregelen voor nodig, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en personeelsbeleid.”

Zorg leuker maken

“In de ouderenzorg ligt de nadruk steeds meer op behandeling buiten het ziekenhuis. Het is dan ook merkwaardig dat de salarissen van professionals buiten het ziekenhuis veel lager liggen dan die van professionals in het ziekenhuis. Zorg voor overeenstemming van de salarissen van de specialisten ouderengeneeskunde met die van medisch specialisten in de ziekenhuizen. En faciliteer bijvoorbeeld de specialisten ouderengeneeskunde die in de eerste lijn gaan werken. Bekostig het multidisciplinair overleg tussen professionals. Zorg dat het werken in de ouderenzorg ook op die manier leuker gemaakt wordt. Alleen bedanken en klappen is niet genoeg”, besluit de Verenso-voorzitter.

 

 

Naar nieuwsoverzicht