9 april 2021

Tweede vaccinatie na doorgemaakte COVID-19

Eerder berichtten we al over de afspraken voor de veegronde (week 13/14 en week 17/18) met het RIVM over het toedienen van de tweede vaccinatie na doorgemaakte COVID-19 de afgelopen 6 maanden. Gezien de kwetsbaarheid van onze populatie en het feit dat er toestemming is gegeven voor twee vaccinaties is het uitgangspunt dat de tweede vaccinatie wordt gegeven. Op basis van een aantal overwegingen kan worden besloten om de tweede vaccinatie niet te geven.

Neem voor het uiteindelijke besluit om al dan niet een tweede vaccinatie te geven bij bewoners die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt 6 maanden voorafgaand aan de vaccinatie de volgende factoren in overweging:

  • De kwetsbaarheid van de patiënt, advies om bij zeer kwetsbare patiënt af te zien van de tweede vaccinatie.
  • Inschatting van de immuunrespons, bijvoorbeeld aan de hand van:
    • aard/ernst van de klachten van de doorgemaakte COVID-19; overweeg bij patiënten die asymptomatisch een infectie hebben doorgemaakt de 2e vaccinatie wel te geven.
    • mate reactie op de eerste vaccinatie en daarmee de kans op een heftige(re) reactie bij de 2e vaccinatie.
  • De wens van de patiënt/diens vertegenwoordiger.

 

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht