12 maart 2021

Tweede vaccinatie na doorgemaakte COVID-19 infectie

De Gezondheidsraad heeft onlangs een advies gepubliceerd over het achterwege laten van de tweede vaccinatie na een doorgemaakte COVID-19 infectie in de afgelopen zes maanden. Het advies is gebaseerd op onderzoek van zorgmedewerkers waarbij een boosterreactie plaatsvond als zij een infectie hadden doorgemaakt. Op dit moment moet de minister nog besluiten of hij dit advies overneemt.

Met het RIVM is, na aandringen van Verenso, NVAVG en InEen, afgesproken dat, ongeacht het besluit van de minister, gemotiveerd afwijken mogelijk is. Voor de doelgroepen in de langdurige zorg, die worden gevaccineerd door een specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten of de huisarts, geldt dat dit een andere doelgroep is dan waarop de Gezondheidsraad zich baseert. Daarnaast zijn er voor deze doelgroep die nu wordt gevaccineerd reeds afspraken gemaakt en is toestemming gevraagd voor twee vaccinaties. Voor deze groep wordt, in overleg met het RIVM, aangehouden dat zij die reeds een COVID-19 hebben doorgemaakt, voor de eerste vaccinatie wel een tweede vaccinatie krijgen aangeboden. Voorwaarde daarvoor is dat dit minimaal vier weken na de infectie is. In de medische aandachtspunten van Verenso/NVAVG wordt al aangegeven dat voor de tweede vaccinatie opnieuw beoordeeld moet worden of er een relatieve contra-indicatie is, bijvoorbeeld door afweging van de kwetsbaarheid in relatie tot (mogelijk sterkere) bijwerkingen na de tweede vaccinatie.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht