21 januari 2021

Update LCI richtlijn Uitvoering COVID-19 vaccinaties

Het LCI heeft de richtlijn Uitvoering COVID-19 vaccinaties aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Absolute contra-indicaties: soms is de allergische reactie niet direct heel ernstig, bijvoorbeeld urticaria over het hele lichaam, maar trad deze reactie wel snel na de vaccinatie op en is het vervolgens adequaat behandeld. Dan is een dergelijke reactie ook een reden om de tweede COVID-19-vaccinatie niet te geven.
  • Stollingsproblemen: termijn controle INR vooraf bij wisselende INR veranderd: gewijzigd in 7 dagen (was 24-72 uur) .
  • Auto-immuunziekten: toegevoegd is dat dit geen contra-indicatie is.
  • Anafylactische reactie op een wespen- of bijensteek: geen contra-indicatie, wel reden tot voorzorgsmaatregelen en observatieperiode na vaccinatie van 30 minuten.
  • Interval tussen eerste en tweede vaccinatie Comirnaty: aangepast van drie naar zes weken. Voor beleid voor de verpleeghuis setting: zie ons andere bericht.
  • Goed vaccinbeheer: eerder als los document nu toegevoegd als bijlage Goed vaccinbeheer.
  • Afvalverwerking: toegevoegd dat de Wiva-vaten moeten worden afgesloten als ze vol zijn. Daarnaast moeten de Wiva-vaten en naaldencontainers als medisch afval worden opgehaald en worden vernietigd door een erkend bedrijf.
  • Naalden/spuiten: combinatie naald-spuit is bij voorkeur van dezelfde producent. Dat blijkt niet altijd haalbaar voor de veilige toedieningsnaald (23G) van BD en de toedieningsspuit (1 ml) van Sol-M met luer lock, deze passen niet op elkaar. De bevoorrading houdt hier in principe rekening mee.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht