21 juli 2022

Handboeken bij kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor verslagjaar 2022 gepubliceerd

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft als motto ‘Leren en Verbeteren’. Om daar vorm aan te geven voor en door zorgorganisaties en zorgprofessionals worden er ieder jaar indicatoren uitgevraagd. De handboeken 'Indicatoren Basisveiligheid' en 'Indicatoren Personeelssamenstelling' voor verslagjaar 2022 zijn op 12 juli opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

Het handboek ‘Indicatoren Personeelssamenstelling’ is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In het handboek ‘Indicatoren Basisveiligheid’ is keuze-indicator 4.1 over middelen en maatregelen rond vrijheid met ingang van verslagjaar 2022 komen te vervallen. De indicator sluit niet goed aan bij de Wet zorg en dwang (Wzd). Er wordt een nieuwe indicator op dit thema ontwikkeld die naar verwachting voor verslagjaar 2023 beschikbaar komt. Indicator 4.2 (terugdringen van vrijheidsbeperking) en 4.3 (werken aan vrijheidsbevordering) blijven wel beschikbaar als keuze indicator.

Aanlevering van de gegevens over meetjaar 2023 kan vanaf 9 januari 2023 in de portal van Desan. Aanbieders ontvangen in de loop van het jaar nadere informatie en inloggegevens.

 

Naar nieuwsoverzicht