17 februari 2022

Publicatie addendum richtlijn Influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Verenso heeft in samenwerking met de NVAVG een addendum van de richtlijn Influenzapreventie gepubliceerd. Het addendum geeft aanbevelingen over de stand van zaken met betrekking tot preventie, behandeling en handelen bij een influenza uitbraak in de langdurige ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg volgens de huidige wetenschappelijke inzichten.

Specialist ouderengeneeskunde Paul van Houten, die eerder afgevaardigd was naar de richtlijn Behandeling van Influenza (FMS), heeft het addendum geschreven. Vanuit de NVAVG heeft arts voor verstandelijk gehandicapten Ilse Schuller meegeschreven aan het addendum.

De laatste richtlijn die betrekking heeft op influenza in verpleeghuizen dateert van 2004 (NVVA richtlijn Influenza preventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen). Door ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar zijn de richtlijn en leidraad niet meer geheel in overeenstemming met de huidige inzichten (onder andere over het gebruik van neuraminidaseremmers). De richtlijn Influenzapreventie staat op de richtlijnagenda van Verenso om te worden geüpdatet. Het addendum kan worden beschouwd als overbrugging totdat de richtlijn herzien wordt in samenwerking met de NVAVG.

Naar nieuwsoverzicht